โอลิมปิก 2020

กศน.ชม. ชี้ปี54ชาวไทยภูเขารู้หนังสือขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรพจน์ เตียวกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการรักชาติ รักภาษา ของกองทัพภาคที่ 3 ที่ดำเนินการกับการศึกษานอกโรงเรียน จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้ผลสำเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีเด็กนักเรียนโดยเฉพาะชาวไทยภูขา มีความรู้หนังสือเพิ่มมากขึ้น แม้จะค่อนข้างเรียนช้ากว่าเด็กทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 นี้ จะระดมผู้ที่มีความรู้ ทั้งที่เป็นชาวบ้านและผู้รู้หนังสือในหมู่บ้าน มาช่วยกันให้ความรู้เพิ่มขึ้น เชื่อว่า จะช่วยทำให้เด็กชาวเขา รู้หนังสือเพิ่มขึ้น 1-2 หมื่นคน

นอกจากนี้ กศน. ยังขอความร่วมมือทหารในการปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์ ในการรักชาติ รักภาษา และเคารพเทิดทูลสถาบัน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในขณะนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง