พิษณุโลกจัดงาน2แควคาวบอยเฟสติวัลครั้ง1

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานเปิดงานสองแคว คาวบอย อินเดียน เฟสติวัล ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นการประชาสัมพันธ์ ถึงจุดเด่นของอาชีพโคบาล หรือคาวบอยในเมืองไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตโคบาลจากเครือข่ายสู่สาธารณชน
และส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถิ่น และเกิดการกระจายรายได้ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการออกร้านอาหาร การประกวดมิสคาวเกิร์ล การแสดงดนตรีรูปแบบคาวบอยและกิจกรรมการแสดงความสามารถของคาวบอย มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแต่งกายในรูปแบบของคาวบอย และคาวเกิร์ล มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น