จีนปล่อยกู้เขมรพัฒนาปท.กว่า4.5หมื่นลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เปิดเผย วานนี้ (17) หลังเดินทางกลับมาจากประเทศจีน ในการติดตาม สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม ว่า รัฐบาลกัมพูชา ได้ทำการกู้ยืมเงินจำนวน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ กว่า 45,000 ล้านบาท จากรัฐบาลจีน ภายในระยะเวลา 5 ปี (2010-2015) จุดประสงค์ เพื่อนำมาใช้ใน
แผนการพัฒนาประเทศ 16 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยจีน ตกลงที่จะจัดหาเงินทุนช่วยเหลือดังกล่าว และกล่าวว่า จะติดตามดูแผนการพัฒนาของประเทศกัมพชาต่อไป