แพทย์ยังคงเฝ้าดูอาการหลวงพ่อคูณตลอดเวลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุมข้างศาลาการเปรียญ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมานายแพทย์วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา พร้อม แพทย์หญิงสุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมจัดระบบการดูแลสุขภาพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ แบบองค์รวม ทั้ง 24 ชั่วโมง โดยจะจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสับเปลี่ยนหมุนเวียนเวรยามรับผิดชอบตามภารกิจ 12 ชั่วโมงต่อ 2 คน โดยมี นายแพทย์พินิศจัย เป็นที่ปรึกษา แพทย์หญิงสุวรรณี กล่าวว่า แนวทางฟื้นฟู ดูแลสุขภาพหลวงพ่อคูณ แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม จะป็นการดูแลส่ง
เสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังสัญญาณอันตราย ดีกว่าคอยรักษาอาการอาพาธภายหลัง โดยเริ่มตั้งแต่การตื่นจากการจำวัด
ระหว่างปฏิบัติกิจสงฆ์ จนเข้าจำวัด ทีมงานจะรับผิดชอบดูแลอาหารการกิน สภาพแวดล้อม การฉันยาตามแพทย์สั่ง และ
สุขภาพจิต

ด้าน นายแพทย์ พินิศจัย กล่าวว่า บ่อยครั้งที่หลวงพ่อคูณ เข้ารักษาอาการอาพาธด้วยโรคติดเชื้ออย่างรุนแรง ภูมิต้านทาน
ในร่างกายลดลงมาก มีแนวโน้มสามารถรับเชื้อใหม่แม้ในขณะที่ร่างปกติ ด้วยวัยที่สูงอายุร่วม 89 ปี มีโอกาสรับเชื้อได้ค่อน
ข้างง่าย และติดเชื้อซ้ำซ้อน คณะแพทย์จึงขอความร่วมมือลูกศิษย์ ดูแลป้องกันภาวะโอกาสเสี่ยง โดยควรงดรับกิจนิมนต์
ในห้วงระยะนี้ จนถึงกลางเดือนธันวาคม สำหรับญาติโยม ที่จะกราบไหว้ ควรอยู่ห่างจากหลวงพ่ออย่างน้อย 1 เมตร