มท.3เผยด่านไทย-มาเลย์เร่งเจรจาปชช.อยู่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้ประชุม ติดตามการพัฒนาด่านชายแดนไทย -มาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ในกรณีโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา(ก่อสร้างอาคาร CIQ) งบประมาณ 199.90 ล้านบาท ซึ่งประกวดราคาแล้ว มีการร้องเรียน และได้ดำเนินการประกวดราคาใหม่ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังอนุมัติและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนั้นได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงไปติดตามแก้ปัญหาเนื่องจากมีข้อมูลแจ้งว่า มีการเขียน TOR กว้างเกินไป ทำให้ได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีศักยภาพและผลงาน ซึ่งเมื่อมีการประมูลงานได้ก็จะขายงานให้ผู้รับเหมาในท้องถิ่น ทั้งนี้ให้มีการแจ้งปัญหาดังกล่าวแก่อธิบดีกรมศุลกากร เพื่อหาทางแก้ปัญหาด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในส่วนโครงการก่อสร้างด่านสะเดา แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจากับประชาชน ที่เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ สปก. โดยมีผู้ครอบครองทำประโยชน์ 41 ราย แบ่งเป็น 60 แปลง และมีการเจรจาจะจ่ายค่าผลอาสิน ต้นยางต้นละ 4,000 บาทนั้นได้สั่งการให้กรมศุลกากร สำรวจจำนวนผู้ถือครองให้แน่ชัดว่ามีจำนวนเท่าไร ปลูกยางกี่ต้น อายุยางกี่ปี ใช้ประโยชน์กรีดยางมาแล้วกี่ปี การปลูกยางได้ขอเงินกองทุน สคย. หรือไม่ มาเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชย เพราะหากไม่ใช้เกณฑ์ พิจารณาดังกล่าว กรมศุลกากร มีงบประมาณจ่ายค่าชดเชย เพียง 92 ล้าน ซึ่งคำนวณเบื้องต้น คาดว่ามีต้นยาง 48,000 ต้น หากจ่ายต้นละ 4,000 บาท เป็นเงิน 203 ล้านบาทเศษจะทำให้โครงการนี้ไม่สามารถทำได้ โดยขอให้ เจรจาให้แล้ว ภายใน ม.ค. 54 ภายใต้กรอบมาตรการตาม กฏหมาย ควบคู่กับการเจรจาต่อรอง