ผจว.พิษณุโลกออกตรวจกระเช้าปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ออกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม สินค้ามีคุณภาพ และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจากการตรวจสินค้าในครั้งนี้ไม่พบว่ามีผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข คือ มีการติดป้ายแสดงราคา รายการสินค้า และวันหมดอายุชัดเจน ที่สำคัญ คือ ต้องไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในกระเช้าด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้คำแนะนำกับประชาชนที่ต้องการจะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ไปมอบให้กับบุคคลที่เคารพนับถือ หรือ ญาติผู้ใหญ่ว่า ควรยึดหลักความพอเพียง ซื้อตามกำลังของตน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำอีกว่า ของขวัญที่ดีที่สุด คือ ของขวัญที่มากด้วยน้ำใจ ไม่ใช่ของขวัญที่มากด้วยราคา