ชัยยันขึ้นเงินเดือนสส.-สว.ไม่มากเกินไป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา กล่าวถึงการขึ้นเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว. ว่าถือเป็นการขึ้นเงินเดือนที่ไม่มากเกินไป และยังไม่มีผลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดนี้ ส่วนการที่หลายฝ่ายมองว่า ส.ส.บางคน ยังทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนนั้น นายชัย กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ที่ตัวบุคคล เชื่อว่าผู้ที่เลือกเข้ามา ได้เห็น ส.ส.แต่ละคนแล้วว่าทำหน้าที่เป็นอย่างไร ทั้งนี้หากเทียบกับการทำหน้าที่ในการออกกฎหมายในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ตนถือว่าพอใจการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาชุดนี้ เพราะสามารถผลักดันกฎหมายที่สำคัญออกมาจำนวนมากที่สุด รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาของประชาชน จากการที่ ส.ส.นำมาขอหารือในสภา ที่สามารถดำเนินการไปแล้วเกือบ 400 เรื่อง

อย่างไรก็ตามตนถือว่า คุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับ รวมถึงคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปในการเลือกตั้ง นายชัย ยังกล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตีกลับการขึ้นเงินเดือน อบต.ถึง 2 รอบว่า การขึ้นเงินเดือน อบต. เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่อำนาจของนายกรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีสิทธิ์ที่จะเรียกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ มาชี้แจง และมีสิทธิ์ที่จะขอให้ชะลอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง