ชาวคริสต์ชายแดนจ.ตากจัดเทิดพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก ได้จัดงาน เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส มีพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมี นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมดังกล่าว

โดยมี นายอำนาจ ยุวพันธ์ ประธานที่ปรึกษา ชมรมคริสเตียนชายแดนจังหวัดตาก กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และมี ศาสนจารย์สมพล ศรีวิชัย แห่งคริสจักโฟรสแควร์แม่สอด กล่าวอวยพระพร โดยมีประชาชนชาวไทย และพม่า ที่นับถือศาสนาคริสต์กว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน - กีฬาสากล และการแสดงต่างๆ และได้จัดทำพิธีทางศาสนาคริสต์ อวยพระพรให้ในหลวง รวมถึง ให้ชาวคริสต์ ได้พบปะสังสรรค์ในเทศกาลคริสต์มาส ปี 2011

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ ประชาชนชาวไทย และพม่า ที่นับถือศาสนาคริสต์ ยังได้ถือโอกาสที่ อยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ได้จัดงานฉลองวันคริสต์มาส และปีใหม่ 2011 ในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นตั้งแต่เช้า
จนถึงกลางคืนวันนี้ ซึ่งจะมีพิธีสวดมนต์ภาวนาให้พร ตามหลักศาสนาคริสต์ รวมทั้งการร้องเพลงอีกด้วย