บสย.จ.เชียงใหม่แถลงผลการดำเนินงานปี53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. จังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2553 โดยระบุว่า ผลดำเนินการของ บสย. ปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมียอดการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ รวม 2,352 ล้านบาท เกินเป้าที่ตั้งไว้ 52 ล้านบาท โดยมีลูกค้า 921 ราย ที่ บสย. ค้ำประกันให้ คิดเป็นร้อยละ 7 ของภาพรวมทั้งประเทศ

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการค้ำประกันมากที่สุด ทั้งจำนวนผู้ประกอบการ และยอดการอนุมัติ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME ที่มีเงินลงทุนประมาณ 5-10 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจที่มีการอนุมัติค้ำประกันสูงสุด คือ กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจบริการ

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวโน้มปีหน้า ซึ่งอาจมีผลกระทบค่าเงินบาท และสภาวะเงินล้นแบงก์ เชื่อว่าจะกระทบไม่มาก โดยเป้าหมายของ บสย. ทั้งประเทศ ตั้งเป้าไว้ที่ 100,000 ล้านบาท ส่วนของภาคเหนือตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง