สาทิตย์สั่งเร่งตรวจสอบช่วยน้ำท่วมตกค้าง

สาทิตย์สั่งเร่งตรวจสอบช่วยน้ำท่วมตกค้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด 15 จังหวัด เพื่อติดตามการช่วยเงินเหลือ 5,000 บาท และติดตาม กรณีการร้องเรียนการจ่ายเงินไม่ทั่วถึง โดย นายสาทิตย์ ได้มีการกำชับให้มีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ยังตกค้าง ที่ผ่านการอนุมัติรอบแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ มีความกังวลในรายชื่อในพื้นที่ภาคใต้ ที่ยังไม่ส่งมาที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกกว่า 100,000
ครัวเรือน โดยอยากจะให้เร่งดำเนินการตรวจสอบ โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ คือ จ.พัทลุง สตูล สงขลา และ นครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตร และให้ส่งรายชื่อมาที่ คชอ. เพื่อตรวจสอบหลักฐานและจ่ายเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยจะเริ่มจ่ายภายในสิ้นเดือนนี้ พร้อมเร่งตรวจสอบและจ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายด้วย ส่วนที่มีการร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินและรายชื่อตกหล่นนั้น ได้กำชับให้มีการสำรวจให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 24 ธ.ค. เพื่อเร่งจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้