เสื้อหลากสีหนุนชาวFbค้านขึ้นเงินส.ส.ส.ว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ผู้ประสานงานกลุ่มเสื้อหลากสี เชิญชวนภาคประชาชนที่เห็นด้วยกับการคัดค้านการขึ้นเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว. ที่บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขาดสำนึกของการเป็นนักการเมืองที่ดี และมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ เข้าร่วม Facebook กลุ่ม "คัดค้านการขึ้นเงินเดือน ส.ส. & ส.ว. ผู้บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่" เนื่องจากมองว่า การขึ้นเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว. ควรมีการตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพราะพฤติกรรมของความรับผิดชอบ
ของนักการเมืองแต่ละท่านมีความแตกต่างกัน หากบกพร่องต่อหน้าที่ ก็ไม่สมควรได้รับการปรับเงินเดือน

ทั้งนี้ทางกลุ่มต้องการให้ประชาชนร่วมสนับสนุน ส.ส. และ ส.ว. ที่ทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ เข้าประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ต้องอยู่ร่วมงานตลาด และหากไม่เข้าประชุมต้องแจ้งสาเหตุทุกครั้ง ซึ่งหากขัดขืน จะใหพันสภาพการเป็น
สมาชิก และห้ามลงสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต