สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

อุบลฯ ตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่า ขณะนี้หลายจังหวัด มีสภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งคาดว่า ภูมิอากาศจะหนาวเย็นถึง 60 จังหวัด และโอกาสเดียวกัน ก็จะหนาวจัดใน 11 จังหวัด ในช่วงเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ นี้ ซึ่งมีแนวโน้มหลายจังหวัด ที่มีอากาศหนาวกว่าทุกปี และมีอุณหภูมิจะต่ำกว่า 2-3 องศาเซลเซียส จังหวัดได้พิจารณาดำเนินการ เตรียมป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยหนาว ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันภัยหนาว ขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยหนาวได้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือราษฎรได้ทัน ต่อสถานการณ์เมื่อขณะมีเหตุหนาวเกิดขึ้น ในจังหวัดนั้นๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวอีกว่า เมื่อประชาชนระมัดระวังภัย จากสภาพอากาศแห้งแล้ง อุบัติเหตุ จากการเดินทางเนื่องจากหลายพื้นที่ มีอากาศหนาว และมีหมอกเกิดขึ้น รวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก ซึ่งอาจจะเจ็บป่วยจากาสภาพอากาศหนาวเย็น ในช่วงนี้ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง