ตากจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์-กาชาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ทางจังหวัดเตรียมจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์และงานกาชาดจังหวัด ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2553 - 3 มกราคม 2554 เพื่อเทิดทูนเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดตาก และเพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้ออกร้านแสดงนิทรรศการและผลงาน รวมถึง เพื่อจัดหารายได้สำหรับใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของจังหวัดตาก และเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็น ครั้งที่ 61 ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านและกิจกรรมบันเทิงมากมาย อาทิ การแสดงละครประกอบแสง สี เสียง การแข่งขันกีฬา ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดตาก การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือก ลิเก งิ้ว การจัดสวนสนุกให้เด็กและเยาวชน เล่นฟรี และที่สำคัญ ภายในบริเวณงานจะปลอดการขาย
แอลกอฮอล์ทุกชนิด