ชาวบ้านจ.พัทลุงร้องไม่ได้เงินช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจาก 5 ตำบล คือ ต.โคกม่วง ต.เขาชัยสน ต.จองถนน อ.ควนขนุน และ ต.หารโพธิ์ นำโดยนายสนิท อักษรชู ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เขาชัยสน พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 400 คน ได้เดือนทางมาทวงถามเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยจำนวน 5000 บาท ต่อนายสัญญา กลีบมณี นายอำเภอเขาชัยสน หลังจากที่ชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม และวาตภัย ในพื้นที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ
โดยนายสนิท อักษรชู ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เขาชัยสน กล่าวว่า การรวมตัวมาของชาวบ้านในครั้งนี้เพื่อเป็นการทวงถามสิทธิ์ที่ผู้ประสพภัยจากน้ำท่วม และวาตภัย ที่ชาวบ้านยังไม่ได้รับ เพราะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ไม่มีความชันเจนในการดำเนินการให้การช่วยเหลือกับประชาชน ชาวบ้านที่ประสบภัยยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างชาวบ้านกับผู้นำในท้องถิ่น ซึ่งหากปัญหายังไปได้รับการแก้ไข อาจจะส่งผลก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเสื่อมศรัทธาในตัวผู้นำท้องถิ่นได้
ด้านนายสัญญา กลีบมณี นายอำเภอเขาชัยสน กล่าวว่า สำหรับอำเภอเขาชัยสนได้เสนอรายชื่อผู้ประสพภัยไปทั้งหมด 3,000 รายได้รับพิจารณาและจ่ายเงินแล้วจำนวน 840 ราย ที่เหลือรอให้ทางจังหวัดและรัฐบาลพิจารณาอีกครั้งในส่วนของรายที่ยังไม่ได้แจ้งมาข้างต้นจะได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและจะรีบส่งรายชื่อโดยเร็วเพื่อพิจารณาต่อไป