ผู้ว่าฯกทม. เชิญ ปชช. สวดมนตร์รับปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดเทศกาลเจริญสติ รับปีใหม่..ชีวิตใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคล 2554 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสวนโมกข์กรุงเทพ (หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ) กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโครงการศูนย์สื่อ ศิลปะ และมหรสพเพื่อปัญญา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 21 ธ.ค.53 เวลา 08.00-19.00 น.

ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมทางศาสนาที่หลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและร่วมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยจะส่งเสริมให้ประชาชนได้สวดมนต์ฝึกจิต
ภาวนากับพระครูอาจารย์ชื่อดังจากหลายสำนัก ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อย่างมีสติ นอกจากนี้ กทม.ยังได้มอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ศาสนสถานต่างๆ
ทั่วพื้นที่ โดยไม่จำกัดเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้น ศาสนาอื่นๆ ก็สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาของตนได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้นำธรรมะ และหลักธรรมคำสอนตามศาสนาของตนเองมาปฏิบัติ เพื่อร่วมทำกุศลให้กับ
ตนเองและเพื่อให้เกิดสันติในสังคม