โอลิมปิก 2020

ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่าน อุบลฯ ลดฮวบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง ลดลงเร็ว กว่าปกติ น้ำโขงยังไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขมราฐ โพธิ์ไทร และ โขงเจียม มีระดับน้ำลดลงอย่างมาก จนบางจุดมีโขดหิน โผล่พ้นน้ำ และประชาชนสามารถลงไปกลางแม่น้ำ ที่เคยมีน้ำขนาดใหญ่ได้อย่างสบาย

ส่วนที่ อำเภอโพธิ์ไทร เป็นแหล่งจับปลาของชาวประมง ริมฝั่งแม่น้ำโขง ปรากฏว่า ระดับน้ำตื้นเขิน ชาวประมงสามารถจับปลาสายพันธุ์ต่างๆ ส่งขายตลาดได้มากกว่าปกติ แต่ชาวประมง ก็ระบุว่า ระดับน้ำที่ลดลง จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาในลำน้ำระยะยาว เพราะทำให้ปลาใหญ่ ไม่มีที่อยู่อาศัย และจะว่ายไปหาน้ำลึก ส่งผลให้จุดที่ระดับน้ำลดลง ไม่มีปลาให้จับ ในช่วงฤดูแล้ง ชาวประมงจะขาดรายได้ เป็นเวลาหลายเดือนต่อการที่มีเหตุการณ์นี้ ได้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง

ระดับที่ลดลงยังมีผลต่อการทำไร่เลื่อนลอย ตามริมแม่น้ำโขง ของเกษตรกร เพราะอดีต เมื่อเข้าถึงฤดูแล้ง เกษตรกรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงจะปลูกพืชโตเร็วเช่น ถั่วลิสง ถั่วฝั่งยาว แต่ฤดูแล้ง ที่ปีนี้ปรากฏ ผลผลิตได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำ และบางช่วงถูกน้ำท่วมเพราะมีน้ำขึ้น-ลง ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุจากการปิด-เปิด ประตูน้ำเขื่อน ในประเทศจีน เป็นสำคัญที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง