นายกฯบอกขัดแย้งการเมืองกระทบมั่นคง

นายกฯบอกขัดแย้งการเมืองกระทบมั่นคง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาหัวข้อ มุมมองต่อสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงปัจจุบัน ในงาน "100 ปี สภาความมั่นคงไทย สู่ศตวรรษใหม่ความมั่นคง" ว่า ความมั่นคงเป็นปัญหาที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่สำคัญยังเกิดขึ้นใหม่ต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไจปัญหาเพื่อความยั่งยืน สำหรับประเทศไทย ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา ความขัดแย้งทางการเมือง ส่งผลต่อความมั่นคง ซึ่งเป็นความท้าทายว่า ไทยจะสามารถก้าวพ้นไปได้หรือไม่ หากทำสำเร็จก็จะทำให้ระบบประชาธิปไตยพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง มีการเติบโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้น โดยการแก้ไขปัญหาต้องมองลึกไปที่สาเหตุของปัญหา ซึ่งส่วนสำคัญก็มาจากความเหลื่อมล้ำในสังคม สำหรับปัญหาความมั่นคง นอกจากจะเกิดขึ้นจากการเมืองแล้ว ยังมีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง ปัญหาโลกาภิวัฒน์จากเศรษฐกิจโลก ปัญหาโลกร้อน การก่อการร้ายสากล ปัญหาการค้ามนุษย์ ค้าแรงงานข้ามชาติและยาเสพติด ทั้งนี้ หากบ้านเมืองมีเสถียรภาพดีขึ้นก็จะนำไปสู่การยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ พร้อมคืนอำนาจให้ประชาชน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการเมืองไทย

อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องความมั่นคง คือ เรื่องของสถานการณ์แนวชายแดนโดยรอบของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่ติดกับประเทศกัมพูชา ที่สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับ หรือ ในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่รัฐบาลก็มีแนวโน้มจะพิจารณากลับไปใช้กฎหมายปกติดูแลพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของ จ.สงขลา ก็มีการพิจารณาไปบ้างแล้ว ขณะที่ ภัยคุกคาม ลำดับสุดท้ายที่อยากกล่าวถึงคือ เรื่องของคนต่างด้าว ที่ทะลักล้นเข้าสู่ประเทศโดยผิดกฎหมาย และมีจำนวนมากเกินกว่าที่จะจัดส่งตัวกลับได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในอนาคต ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนจัดการส่วนนี้ด้วย ซึ่งอาจต้องแก้ไขด้วยการพยายามให้เกิดการยอมรับในสังคม และดำเนินการเรื่องการเข้าประเทศให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้

อย่างไรก็ตาม การทำงานของหน่วยงานความมั่นคง จากนี้ไปต้องเป็นแนวเชิงรุกมากขึ้น พร้อมลงลึกถึงต้นตอปัญหา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาพอเพียง อันจะเป็นคำตอบสำหรับปัญหาความขัดแย้งทั้งหมด