องอาจปล่อยขบวนอัญเชิญพระพุทธชินราช

องอาจปล่อยขบวนอัญเชิญพระพุทธชินราช
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และเป็นประธาน ในการปล่อยคาราวานอันเชิญ พระพุทธชินราช ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทาน พระราชานุญาต ที่จัดสร้างขึ้น เพื่ออันเชิญประดิษฐาน ในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ทรงพระราชทานสลักพระนามาภิไธยย่อ สธ ลงบนพระพุทธรูป ทั้ง 9 องค์ ทั้งนี้ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ