ทยอยออกบัตร 'สมาร์ทการ์ด'ดีเดย์มกราคมนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน เปิดเผยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้แก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือสมาร์ทการ์ด ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จำนวน 9 ล้านใบ ที่จ้างบริษัทเอกชนผลิตออกมาใช้ คาดว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตต่างๆ จะได้รับจัดสรรบัตรสมาร์ทการ์ดในวันที่ 15 มกราคม 2554 เบื้องต้นจะทยอยเบิกบัตรจากกรมการปกครอง มท. เป็นรายวัน เฉลี่ยเขตละประมาณ 400-500 ใบ สำหรับประชาชนที่มาทำบัตรแล้วจะได้รับใบเหลืองจากสำนักงานเขต 50 แห่งและจุดให้บริการนอกสถานที่ 2 แห่ง คือ ที่สถานีรถไฟฟ้าสยาม และสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงศ์ จำนวน 400,000 ใบ สามารถนำใบเหลืองมารับบัตรสมาร์ทการ์ดได้ที่สำนักงานเขตที่ไปขอออกบัตร
ซึ่งล่าสุดสำนักงานปกครองและทะเบียนได้เสนอผู้บริหารฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. เพื่อให้บริการประชาชนที่จะนำใบเหลืองมาเปลี่ยนเป็นบัตรสมาร์ทการ์ด