คกก.ปฏิรูปฯเตรียมสรุปพิมพ์เขียว20ธ.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาธิต วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย ร่วมกับนายกรัฐมนตรีว่า มีการหารือ ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม การปฏิรูปการศึกษา และการดูแลสวัสดิการให้กับประชาชน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 20 ธ.ค. เพื่อสรุป และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 20 ธ.ค. เป็นพิมพ์เขียวได้ ก่อนที่ นายกฯ จะแถลง เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันที่ 1 ม.ค. 2554 ส่วนการปฏิรูปดังกล่าวจะทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงหมดไปหรือไม่นั้น ตนเห็นว่า เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ดำเนินการอยู่ เป็นการทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม โดยเน้นการปฏิรูปโครงสร้าง การกระจายรายได้ และให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากร

อย่างไรก็ตาม ยังมีการเตรียมแถลงผลงานของรัฐบาล ในรอบ 2 ปี ด้วยแต่ยังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจน