ชาวเขาเฮ!คค.เร่งแผนพัฒนาถนนขึ้นดอย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ภายหลังมอบนโยบายให้กับกรมทางหลวงชนบท ว่า ต้องการให้กรมทางหลวงชนบท ไปศึกษาการทำถนน ให้กับกลุ่มชาวเขา ที่อยู่บนดอยเพิ่มเติม เข้าไปกับโครงการถนนไร้ฝุ่น เนื่องจาก เป็นพื้นที่ ที่ประชาชนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยกำชับให้ศึกษา และออกแบบถนน จะต้องไม่มีการตัดต้นไม้ เพื่อให้สภาพของชุมชนอยู่ใกล้ชิดกับป่าดังเดิม

ด้าน นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า สำหรับโครงการก่อสร้างในปี 2554 มีด้วยกัน 8 โครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง 3 ปี 2554 - 2556 วงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาท โดยโครงการที่สำคัญ คือ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนน นนทบุรี 1 ที่ปัจจุบัน ได้มีการลงนามสัญญาเงินกู้ ระหว่างรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา ซึ่งคาดว่า จะสามารถลงนามได้ปลายเดือนพฤษภาคม 2554