ลำปางจัดงานรวมพลังเพิ่มไอโอดีนเพิ่มไอคิว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรม "รวมพลังจังหวัดลำปาง เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว" โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานดังกล่าว โดยภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ การตรวจคุณภาพเกลือ การแสดงตัวอย่างอาหารที่ปรุงประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นทูตไอโอดีน และยังได้จัดให้พิธีลงนามร่วมกัน ประกอบด้วย นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์วิศิษฐ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 15 น.พ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสมาชิก อสม. แต่ละอำเภอ

ทั้งนี้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของปัญหาการขาดสารไอโอดีน ซึ่งจากผลการสำรวจปี 2552 พบว่า เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงเฉลี่ยที่ 91 ถือว่าต่ำมาก ซึ่งมาตรฐานสากลไอคิว เฉลี่ยอยู่ที่ 90-110 จุด โดยทางภาคเหนือ พบว่า ต่ำสุดเพียง 84.2 อย่างไรก็ตามทางสำนักงานสาธารณสุข จะได้ดำเนินการรณรงค์ และเฝ้าระวังภาวการณ์ขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิด และกลุ่มประชาชนทั่วไป