สธ.ลำปางตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ห้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา น.พ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขต 15 พร้อมด้วย น.พ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุข จ.ลำปาง พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และห้างสรรพ
สินค้าโลตัส สาขาลำปาง เพื่อให้ความเชื่อมั่นและแนะนำประชาชนในการเลือกกระเช้าปีใหม่ อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ อาทิ อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนมคุกกี้ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ ด้าน น.พ.วิศิษฐ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จะมีประชาชนและ ผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ต่างพากันมาซื้อกระเช้าของขวัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญ ใน 2 ห้างดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่พบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในกระเช้าแต่อย่างใด และจากการสุ่มตรวจสินค้าอื่น ๆ ในกระเช้าต่าง ๆ ก็ไม่พบสินค้าที่หมดอายุ โดยสินค้าส่วนใหญ่นั้น ซึ่งจากการตรวจสอบฉลากที่หมดอายุ พบว่า ส่วนใหญ่วันที่หมดอายุ จะหมดในปี 2554-2555