สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

สธ.มอบนโยบายหยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการรณรงค์หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันนี้ เพื่อให้โรคโปลิโอหมดไปจากประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมลำบาก รวมไปถึงเด็กอพยพ เด็กเร่ร่อน ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ซึ่งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมอบนโยบายไปยังสถานบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และสถานีอนามัย รวมไปถึงขอความร่วมมือ อสม. ที่อยู่ในพื้นที่ ให้ออกบริการหยอดวัคซีนโรคโปลิโอ แบบปูพรม คือ เด็กทุกรายที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีกลุ่มเสี่ยง เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง และในกลุ่มคนเร่ร่อน

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2553 จำนวนทั้งสิ้น 41,953 ราย ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มั่นใจว่า การดำเนินงานในครั้งนี้ จะสามารถหยอดวัคซีนโรคโปลิโอ ให้กับเด็กทุกราย ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง