สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

เร่งสำรวจออกโฉนดที่ดินลำปางพะเยาใน5อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเศกสรรค์ พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง - พะเยา เปิดเผยว่า ทางศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ได้จัดเจ้าหน้าที่สาย สำรวจ เข้าดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในท้องที่ต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม รวม 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ อำเภอสบปราบ อำเภอแม่ทะ และอำเภอวังเหนือ

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะทุกเดือน ส่วนการดำเนินการ จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เป็นระวางแผนที่ เพื่อปิดพื้นที่เป็นระวางๆ ไป แต่จะไม่เข้าไปดำเนินการทั้งหมู่บ้าน และในการดำเนินการ จะไม่ได้ทำการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด เว้นแต่ ค่าอากรแสตมป์ปิดหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายหากพบเห็นว่า มีผู้ใดไปเรียกเก็บเงิน ขออย่าได้หลงเชื่อจ่ายเงินให้ และสามารถดำเนินการตามกฎหมาย หรือ แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในเขตพื้นที่ได้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ทางศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ จะได้เร่งสำรวจในการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2553 นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง