โยธาฯเล็งรื้อผังเมืองหาดใหญ่แก้น้ำท่วม

โยธาฯเล็งรื้อผังเมืองหาดใหญ่แก้น้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยอมรับว่า ผังเมือง อ.หาดใหญ่ จำเป็นต้องมีการปรับใหม่ ซึ่งขณะนี้กรมฯกำลังดำเนินการปรับปรุง คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือน โดยผังเมืองใหม่จะคำนึงถึงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมด้วย ซึ่งหากได้ข้อสรุปรูปธรรมก็จะสามารถจัดทำโครงการเสนอขอบประมาณเพื่อให้ทันในปีงบประมาณ 2555 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่งเกิดจาก การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งมาตรการด้านผังเมืองจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

ทั้งนี้ ในการเสวนาเชิงอภิปรายแนวทางป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ เรื่องการใช้มาตรการด้านผังเมืองป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาว ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และรับฟังปัญหาจากประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ