ส.สถาปนิกสยามฯมอบแบบ'อาคารใจดี'แก่นายกฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทวีจิตร จันทรสาขา นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องมือ การออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน โครงการ อาคารใจดี แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอาคารราชการ ตลอดจนอาคารของหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ รวมทั้ง บริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก

สำหรับโครงการนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีโครงการอาคารใจดี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา โดยโครงการดังกล่าว เสนอแนวคิดการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อเป็นมิตรกับผู้พิการ ผู้สูงอายุและเด็ก เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้อาคารบ้านเรือน ตลอดจน บริการสาธารณะต่าง ๆ พร้อมจัดทำคู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสาระความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยี ผลงานออกแบบและทิศทางการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมในอนาคต รวมถึง การให้บริการประชาชนในด้านงานสถาปัตยกรรมไว้อย่างครบวงจร