ยะลาวอนรัฐดูแลน้ำมันแพงทำพืชผลราคาสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่รัฐบาล ได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันอีก 50 สตางค์ต่อลิตร ทำให้ราคาน้ำมันทุกชนิดสูงกว่า 30 บาท โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันเบนซิน และ แก๊สโซฮอล์ สูงกว่า 35 บาท ทำให้กลุ่มพ่อค้าน้ำมันเถื่อน ที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการนำเข้ามาแบบกองทัพมด ได้นำมาจำหน่ายให้กับพ่อค้ารายย่อย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ขณะนี้ ได้มีการนำ
น้ำมันเถื่อน มาบรรจุขวด วางขายอยู่ริมถนนสายต่างๆ จำนวนมาก

สำหรับพืชผลทางการเกษตร ก็ยังคงขาดแคลน และมีราคาแพง เช่น มะพร้าว ที่มีราคาสูง และส่งผลให้อาหาร หรือ ขนมต่างๆ ที่ทำจากมะพร้าว ก็มีราคาสูงตามไปด้วย ดังนั้น พ่อค้า แม่ค้า หรือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ ก็ต้องการที่ขอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลด้วย เนื่องจากประชาชนที่ยังมีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะสู้ค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ หรือ การประกาศขึ้นค่าแรง ที่ผ่านมา