รมช.สธ.แถลงรณรงรงค์ใช้หมวกกันน็อค

รมช.สธ.แถลงรณรงรงค์ใช้หมวกกันน็อค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว "กิจกรรมรณรงค์ทศวรรษความปลอดภัยหมวกนิรภัย 100%" และปล่อยขบวนวินมอเตอร์ไซค์ กว่า 100 คัน เพื่อรณรงค์ "ทศวรรษความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%" ว่า ในปี 2554 - 2563 นี้ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็น ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และประเทศสมาชิกกว่า 150 ประเทศ ได้ให้การรับรอง คำประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก และตั้งเป้าลดอัตราผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุบนท้องถนน ลงเหลือ 50% ภายในปี 2563

รัฐบาลไทย เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ได้ประกาศให้ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และกำหนดเป้าหมาย ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทย ให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2563 ซึ่งมาตรการสำคัญ ที่ต้องเร่งผลักดันเป็นอันดับแรก คือ การส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย หรือ หมวกกันน็อค 100% และกำหนดให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง กำหนดพื้นที่ของหน่วยงาน เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ดังนั้น ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ต้องสวมหมวกทุกคน