กกต.ชม.สัมมนาธรรมาภิบาลและปชต.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย ทั้งนี้เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการ กกต. เชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ด้วยภารกิจการคืนความเชื่อมั่นเพื่อความโปร่งใส การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 ในเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้กล่าวถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ยังมีอยู่ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนา และเดินหน้าธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายในการช่วยตรวจสอบหน่วยงานองค์กรทั้งของรัฐและธุรกิจเอกชน ให้มีบทบาทมากขึ้น ขณะที่ นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนา ม.มหิดล กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย เป็นเรื่องแก้ไขยาก เพราะคนในสังคมเห็นเป็นเรื่องปกติ ภาพการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังอยู่ในวงจรของระบบราชการ นักการเมือง และผู้มีอิทธิพล และเมื่อมีปัญหามากขึ้น ก็จะเข้าสู่วงจรการล้มอำนาจด้วยการรัฐประหาร ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญของการรัฐประหารทุกครั้ง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเสี่ยงต่อการเกิดรัฐประหารขึ้นอีก ดังนั้นต้องการระบบถ่วงดุลอำนาจ และมีการตรวจสอบที่เข้มแข็งมากขึ้น เพราะกฎหมายอย่างเดียว ไม่สามารถควบคุมได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง