ส.อ.ท.หวั่นขึ้นค่าแรงกระทบ ภาค SME

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ข้อสรุปจากการหารือของคณะกรรมการบริหาร (ส.อ.ท.) เห็นด้วย ที่จะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผล ที่มติของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และคณะกรรมการวิชาการ และกลั่นกรองออกมาไม่เหมือนกัน โดยจะทำหนังสือขอให้ชี้แจง พร้อมกับทบทวนค่าจ้างอีกครั้ง เพราะผลที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม่เหมือนกัน และมองว่า 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงมาก ทั้งนี้ การปรับขั้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะกระทบกับธุรกิจ SME ที่มีการจ้างงานถึงร้อยละ 66 ของการจ้างงานภาคการผลิตที่มีอยู่ 5 ล้านคน

ประธาน ส.อ.ท. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ การขึ้นค่าจ้าง ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่จะใช้แรงงานแล้ว รัฐจะต้องมีการดูแลสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่ ของแรงงานให้มากขึ้น พร้อมๆ กับการพัฒนา และเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานไทย