ปธ.ชมรมปลูกมะม่วงแนะดูผลผลิตช่วงฝนหลงฤดู

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่มีฝนตกนอกฤดูกาล ในระยะ 2 - 3 วันนี้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวน โดยเฉพาะสวนมะม่วง ซึ่งหากดูแลบำรุงรักษาไม่ดีพอ อาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ โดย นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงส่งออก ของ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ได้เปิดเผยว่า เนื่องจากระยะนี้ เป็นระยะที่มะม่วงกำลังจะแทงช่อ เพื่อออกดอกและติดลูก ซึ่งตามปกติจะต้องงดให้น้ำ ดังนั้นเมื่อมีฝนตกลงมา ก็จะทำให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อน แทนการแทงช่อ ทำให้ต้นมะม่วงไม่ติดลูก ดังนั้นในระยะที่มีฝนตก หากตกมาก และตกต่อเนื่องยาวนาน ควรจะใช้สารเร่งการออกดอก หรือฉีดฮอร์โมนช่วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สำหรับสวนที่มะม่วงติดผลแล้ว ให้ดูแลเรื่องเชื้อรา เพราะอากาศมีความชื้นสูง

อย่างไรก็ตาม นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง กล่าวว่า ช่วงนี้ชาวสวนมะม่วงเนินมะปราง มีออเดอร์ จองซื้อมะม่วงเกรดเอแล้ว จำนวน 150 ตัน มะม่วงไม่คัดเกรด อีก 250 ตัน เฉลี่ยอัตรากิโลกรัมละ 50 บาท และยอมรับว่าปีนี้อาจได้รับผลกระทบภัยธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตตกต่ำไปบ้าง ซึ่งจะต้องดูช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ว่าผลผลิตออกสู่ท้องตลาด มากน้อยเพียงใด ล่าสุดเกษตรกรทุกสวน กำลังบำรุงต้นมะม่วง เพื่อให้ผลผลิตออกมากที่สุด