ผจว.เลยมอบผ้าห่มพระราชทานให้ปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธี มอบผ้าห่มพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว อำเภอปากชม 500 ผืน มีราษฎรได้ประสบภัยหนาว 6 ตำบล และ อำเภอเชียงคาน 500 ผืน ราษฎรประสบภัยหนาว 2 ตำบล รวมทั้งหมด 1,000 ผืน ณ ศาลาประคม อำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน

ทั้งนี้ เนื่องจากห้วงกลางเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จังหวัดเลย ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมหนาวจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประสบภาวะอากาศหนาวเย็น ซึ่งจังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่ประสบภัยหนาว เป็นประจำทุกปี สำหรับอำเภอปากชม จากการสำรวจผู้ประสบภัยหนาวในปี 2553 พบมีความต้องการเครื่องกันหนาว รวม 12,220 ราย

ซึ่งทางราชการ และภาคเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วบางส่วน และอำเภอเชียงคาน มีราษฎรที่ยากจน ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น และขาดแคลนเครื่องกันหนาว 16 หมู่บ้าน จาก 82 หมู่บ้าน ทางอำเภอได้ให้การช่วยเหลือได้เพียงบางส่วน ซึ่งวันนี้ราษฎรได้รับผ้าห่มพระราชทาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ราษฎรชาวอำเภอปากชม และ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย