ถาวรเผยที่สธ.พร้อมออกโฉนดแล้วกว่า10แห่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ในการจัดให้มีโฉนดชุมชนนำร่องในส่วนที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบจำนวน 14 ชุมชนนั้นได้รายงานความคืบหน้าว่ามีที่ดินซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินงานโฉนดชุมชน 10 ชุมชน แบ่งเป็นอาทิที่สาธารณประโยชน์ จ.ชัยภูมิ 2 แห่งคือ
ตำบลดงกลาง อ.คอนสาร 216 ไร่ผู้รับประโยชน์ 29 ครัวเรือน ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ 373 ไร่ 20 ครัวเรือน จ. พระเยา 2 แห่ง คือ ต.ห้วยแก้ว 51 ไร่ 90 ครัวเรือน ต.พระธาตุขิงแก่ 50 ไร่ 134 ครัวเรือน ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 34 ไร่ 31 ครัวเรือน ต.นครเจดีย์ จ.ลำพูน142 ไร่ 69 ครัวเรือน และพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่ ชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม 2 ไร่ 68 ครัวเรือน ชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว 1 ไร่ 27 ครัวเรือน ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง2ไร่ 57 ครัวเรือน ชุมชนหลัง สน.ทองหล่อ เขตวัฒนา ยังไม่ทราบเนื้อที่ 69 ครัวเรือน โดยในส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับความเห็นชอบนั้นเนื่องจากคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ 35 ชุมชน ดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนโดยมอบหมายความรับผิดชอบดังนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ชุมชน กระทรวงคมนาคม 1 ชุมชน กระทรวงการคลัง 3 ชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 14 ชุมชน กรุงเทพมหานคร 4 ชุมชน