ขอนแก่น ปิดหีบแล้ว คาดรู้ผล 21.00 น.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากปิดหีบเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทั้ง 763 หน่วยเลือกตั้ง ใน 9 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น ก็ได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อย และตรวจรับต้นขั้วบัญชีรายชื่อ และสรุปยอดของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อทำการนับคะแนนสรุปผลการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ นายสุรศักดิ์ ทองณรงค์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จะสามารถที่จะประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ของคืนวันนี้ พร้อมทั้งการทยอยส่งผลการนับคะแนน ให้กับหน่วยเลือกตั้งกลาง ประจำอำเภอ ก่อนที่จะส่งผลคืนหีบบัตร และเลือกตั้ง โดยทั้งหมด