สธ.ห่วงอากาศเย็น หวัดนกกลับมาระบาดอีก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสทุกชนิดได้ง่าย โดยเฉพาะไวรัสไข้หวัดนก หรือ เชื้อไวรัส เอช 5 เอ็น 1 (H5N1) อาจหวนกลับมาระบาดได้ในช่วงฤดูหนาว เพื่อความไม่ประมาท และรักษาพื้นที่ปลอดการป่วยจากโรคไข้หวัดนกในคน ได้เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ เฝ้าระวังโรคนี้อย่างต่อเนื่อง หากกพบผู้ป่วยเข้าข่าย ขอให้รักษาอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ หากพบสัตว์ปีกตายผิดปกติ อย่าปิดบัง เพราะความเสียดายหรือกลัวสัตว์ปีก ที่เลี้ยงจะถูกทำลาย ขอให้รีบแจ้ง อสม. หรือ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือ ปศุสัตว์ ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ได้อย่างทันท่วงที และอย่าจับซากสัตว์ปีก ด้วยมือเปล่า หรือ นำสัตว์ที่ตายมาชำแหละ เป็นอาหาร เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อที่อยู่ในสารคัดหลั่ง ที่อยู่ในตัวสัตว์ปีกได้สูง ดังนั้น หากประชาชนรายใดที่มีไข้ ไอ และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้ว หรืออยู่ในพื้นที่มีสัตว์ปีกตายผิดปกติ ต้องรีบพบแพทย์ทันที