เลือกตั้งซ่อมกรุงเก่า ยังไม่คึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 596 หน่วย เลือกตั้ง 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครหลวง, อำเภอบางปะหัน, อำเภอมหาราช, อำเภอบางบาล, อำเภอบางซ้าย, อำเภอบ้านแพรก, อำเภอผักไห่, อำเภอเสนา, อำเภอท่าเรือ และอำเภอพระนครศรีอยุธยา ทุกหน่วยไร้ปัญหา เปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพร้อมกัน ในเวลา 08.00 น. ทุกหน่วยเลือกตั้ง แต่ยังพบว่า มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเปิดหีบบางตา อาจเป็นเพราะยังอยู่ในช่วงเช้า ยังมีเวลาลงคะแนนเลือกตั้งไปจนถึงเวลา 15.00 น. ถึงจะปิดหีบ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่เขตการแข่งขันสูง ระหว่างพรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคเพื่อไทย