พิจิตรแนะเกษตรลดพื้นที่ทำนาปรังหวั่นแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ชลประทานจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรว่า พื้นที่ทำนาของชาวนาพิจิตร ในฤดูการทำนาปรังที่จะเริ่มนี้โดยปกติจะได้รับน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ ผ่านจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน ได้เกือบ 300,000 ไร่ นอกจากนี้ 5 อำเภอ ทางด้านที่ติดกับจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ อ.วชิรบารมี สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง โพทะเล ซึ่งเคยได้รับน้ำจากแม่น้ำปิง ผันผ่านคลองท่อทองแดง จาก จ.กำแพงเพชร ซึ่งเมื่อปีที่แล้วเคยได้รับปริมาณน้ำ 180 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปีนี้น้ำต้นทุนมีน้อย จึงจะมีน้ำผันมาให้ชาวนาพิจิตรได้แค่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งปริมาณน้ำเหนือเขื่อนต่างๆ ที่พิจิตร เคยได้รับก็มีปริมาณน้ำน้อยลง ดังนั้น 5 พื้นที่ของ 5 อำเภอ ที่เคยทำนาปรังหลายแสนไร่ ก็จะเหลือพื้นที่นา ทำนาได้เพียง 100,000 ไร่ ดังนั้นจึงวอนชาวนาให้ลดพื้นที่การทำนาปรัง และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งของปี 2554 ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้ อาจทำให้ปริมาณข้าว เพื่อการส่งออกมีน้อยลงตามไปด้วย