โอลิมปิก 2020

UN-สหรัฐเรียกร้องสิทธิให้กลุ่มรักร่วมเพศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัน กี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้เรียกร้องให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ ในเรื่องของสิทธิประชาชนรักร่วมเพศและอัตลักษณ์ เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนโลก 10 ธันวาคม ของทุกปี และยกเลิกกฎหมายที่บ่งบอกว่า กลุ่มรักร่วมเพศ มีความผิดเท่ากับการเป็นอาชญากร ในกว่า 70 ประเทศ ทั่วโลก

นอกจากนี้ นายบัน ยังกล่าวอ้างถึง ปฏิญญาสากลของสิทธิมนุษยชน ซึ่งเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ปี 1948 ซึ่งเป็นปฏิญญาสากล เพื่อค้ำประกันมนุษย์ทุกคนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ "โดยปราศจากข้อยกเว้น"

ขณะที่ นางซูซาน ไรซ์ เอกอัครราชทูตสหรัฐ ประจำสหประชาชาติ กล่าวเห็นด้วยกับแนวคิดของนายบัน โดยระบุว่า สหประชาชาติ ควรส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ประชาชน ไม่ควรถูกทรมาน หรือ ถูกฆ่า อันเนื่องมาจากเหตุผลว่า พวกเขาเป็นผู้รักร่วมเพศ

ด้าน กลุ่มสิทธิมนุษยชน ต่าง ๆ พากันแสดงความยินดีกับการสนับสนุนของ นายบัน กี มูน และ นาย ซูซาน ไรซ์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ สมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ ดำเนินการแก้ไข ในสิทธิดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ