แม่ทัพน้อยที่3 ตรวจดู การทำลายไร่ฝิ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.ธงชัย เทพารักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการตัดทำลายไร่ฝิ่น ภายหลังเปิดกองบัญชาการเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผลสำรวจของสถาบันสำรวจการปลูกพืชเสพติด ป.ป.ส.ภาค 5 จำนวน 634 แปลง ปัจจุบันสามารถตัดทำลายในพื้นที่เป้าหมายที่ตรวจพบ 115 แปลง คิดเป็น 68.18 ไร่ และนอกพื้นที่การสำรวจ 8 แปลง คิดเป็น 9.84 ไร่ รวมตัดทำลายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 23 แปลง คิดเป็น 78.302 ไร่

นอกจากนี้ยังมีการตัดทำลายในพื้นที่ อ.อมก๋อย โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ที่ได้สำรวจพบ จำนวน 452 แปลง ขณะนี้สามารถตัดทำลายได้ในพิกัดเป้าหมาย จำนวน 73 แปลง คิดเป็น 38.43 ไร่

อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนธันวาคม นี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เตรียมจัดกำลังพล 2 ชุด ปฏิบัติการเฝ้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น และการตัดทำลายไร่ฝิ่นครั้งที่ 1 ในปี 54 นี้ ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก และบางส่วนของ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่มีการสำรวจพบ 140 แปลง คิดเป็น 70 ไร่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง