มทภ.2 ยันไม่ให้ตั้งหมู้บ้านริมเขมร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า กรณีที่กลุ่มเครือข่ายทวงคืนแผ่นดินแม่ 7 จังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ขอไปตั้งหมู่บ้านกันชนอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณพื้นที่พิพาท 1.8 ล้านไร่ ว่า พื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ทางกฎหมายได้ห้ามประชาชนเข้าไปบุกรุกเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการอนุญาตให้ประชาชนบุกรุกเข้าไปยึดเป็นที่พักอาศัย ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าว มีกับระเบิดอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สนามรบ ดังนั้นหากมีผู้ใดบุกรุกเข้าไป ก็อาจจะได้รับอันตรายได้ ดังนั้นทางทหารจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด หากจะมีผู้บุกรุกเข้าไปในพื้นที่