โอลิมปิก 2020

สพฉ.สั่งหมอทั่วปท.พร้อมรับเหตุปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. เปิดเผยว่า สพฉ.ได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ใช้ความระมัดระวัง และลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยแนะนำให้ผู้ขับขี่ จะต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อช่วงลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือ
โดยสั่งการให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เตรียมพร้อมในทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในจังหวัด ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาก ทั้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1669 เพื่อประสาน
ขอความช่วยเหลือ

สำหรับสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2552 - 4 ม.ค.2553 พบว่า ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 446 คน บาดเจ็บกว่า 27,483 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด 10 อันดับ คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี เชียงราย นครศรีธรรมราช โดยรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม