โอลิมปิก 2020

บุรีรัมย์สั่งสำรวจผู้ขาดแคลนเสื้อกันหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ พร้อมให้สำรวจผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยเฉพาะคนชรา ผู้ยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รายงานให้ทางอำเภอทราบ เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ จัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ไปมอบให้กับราษฎรที่ขาดแคลน ให้ทันต่อฤดูกาลนี้

นอกจากนั้น ยังย้ำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้รักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ในการป้องกันกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพและนายหน้าเถื่อน ที่จะฉวยโอกาสเข้าไปหลอกลวงกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการว่างงาน โดยเรียกรับเงิน อ้างว่า จะช่วยให้ไปทำงานทั้งใน และต่างประเทศได้ ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อน และความเสียหาย ให้กับประชาชน และผู้ว่างงานได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง