'ถาวร'เปิดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนชายแดนใต้

'ถาวร'เปิดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนชายแดนใต้

'ถาวร'เปิดกิจกรรมชุมนุมเยาวชนชายแดนใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุมศรีนิบง ภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการชุมนุมเยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชา โดยมีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คน ต่อจากนั้น ตัวแทนกลุ่มเยาวชน ได้นำเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้ ประธานในพิธีได้ทราบ หลังจากนั้นประธานในพิธีได้มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย ธงประจำพระองค์ ธงศูนย์เยาวชนตำบล เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นนำ ไปประดับไว้ ณ ศูนย์เยาวชนตำบล
หลังจากพิธีรับมอบเสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มเยาวชนทั้งหมดได้กล่าวคำปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา