ภัยผู้ใช้แรงงานเปิดกว้าง-แก๊งค์ตุ๋นเพิ่ม

ภัยผู้ใช้แรงงานเปิดกว้าง-แก๊งค์ตุ๋นเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร วันนี้ได้เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมพิจิตรพลาซ่า ซึ่งจัดโดย นายดำรงศักดิ์ นิลทองคำ แรงงานจังหวัดพิจิตร ซึ่ง
มีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 89 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อจะได้นำไปขยายผลต่อยังกลุ่มผู้ใช้แรงงงาน ที่อาจต้องเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศ หรือ ในเมืองหลวง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระแสความนิยม ต้องการไปทำงานยังต่างประเทศ มีมากขึ้น เหตุเพราะการเปิดกว้างด้านตลาดแรงงาน ของกลุ่มประเทศอาเซียน จึงทำให้เดินทางไปได้ง่าย มีรายได้สูง จึงทำให้เกิดการต้มตุ๋น หลอกลวง ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย จนทำให้ชาวพิจิตร และเพื่อนผู้ใช้แรงงานหลายคนต้องเสียไร่ เสียนา เป็นหนี้ เป็นสิน ดังนั้นจึงต้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ผ่านยังแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ให้ได้รู้เท่าทัน และไปบอกเตือนผู้ใช้แรงงาน มิให้ถูกหลอก

นอกจากนี้ ยังได้บอกแจ้งถึงตำแหน่งงานว่าง ในจังหวัดพิจิตร ที่ยังต้องการแรงงานภาคผลิตอีกกว่า 3,000 ตำแหน่ง ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ยังอยากเชิญชวนให้ทำงาน
อยู่ในพื้นที่ เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายจะต่ำแล้ว การได้ทำงานอยู่ใกล้บ้าน ก็จะทำให้สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งผลครอบครัวอบอุ่น อย่ามองแต่รายได้ สุดท้ายความโลภมาก ก็เป็นบ่อเกิดให้ถูกหลอกลวง ซึ่งกำลังมีแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้