โอลิมปิก 2020

ทีมกม.ปชป.มั่นใจชนะคดี 258 ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หนึ่งในทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยกับ ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า กรณีในวันนี้ จะมีการนัดพร้อมในคดีเงินบริจาค 258 ล้านบาท ที่นำมาในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ที่ ศาลรัฐธรรมนูญ นั้น ทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ 2 วันแล้ว ซึ่งเป็นการนัดพบ และไปพร้อมกัน เหมือนกับคดี 29 ล้านบาท โดยในวันนี้ เป็นไปได้ว่า ศาลจะพิจารณา ใน 2 ลักษณะ คือ ประการแรก ศาลนัดพร้อมมาเอง และจะต้องกำหนดวันสืบพยาน ว่ามีใครบ้าง ที่ต้องนำสืบหรือกำหนดประเด็นในการนำสืบ หรือ อีกประการ คือ ศาลอาจเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องคดี 29 ล้านบาท เพราะเอกสารหลักฐานก็เป็นชุดเดียวกัน หากศาลเห็นว่า เหมือนกันก็อาจจะมีการจำหน่ายคดีเลยก็ได้ โดยหากพิสูจน์นายทะเบียนพรรคการเมือง ไม่ได้ให้ความเห็นในคดีดังกล่าว ก็จะเป็นเหมือนคดี 29 ล้านบาท ถ้าเป็นประเด็นนี้ ก็เป็นไปได้ว่า หากศาลเห็นด้วย ก็จะชี้ขาดได้เลย ส่วนศาลจะเลือกทางใดนั้น ต้องรอฟังในวันนี้เวลา 10.00 น.

ส่วนความมั่นใจของทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์นั้น ถือว่า เอาความจริงมาพูด และมั่นใจในเอกสารที่มีอยู่ เพราะเป็นเอกสารที่ยื่นต่อศาลมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว จึงมั่นใจเหมือนกับคดี 29 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อาชญากรรม