สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

บอร์ดTOTเด้งวรุธพ้นกรรมการผู้จัดการใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดในวันนี้ มีมติให้บอกเลิกสัญญาจ้าง นายวรุธ สุวกร เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที โดยการ
บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน ซึ่ง นายวรุธ จะยังทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่จนถึง วันที่ 8 ม.ค. 54 แต่จะถูกจำกัดอำนาจลง โดยบอร์ดได้มอบหมายให้ นายบุญมาก ศิริเนาวกุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ลงนามร่วมในเอกสารต่างๆ คู่กับ นายวรุธ ด้วยจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 8 ม.ค. แล้ว จะมีการแต่งตั้งผู้บริหารภายใน ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ สรรหาผู้เหมาะสมขึ้นมาทำหน้าที่แทน โดยระหว่างนี้ บอร์ดจะลงมาดูแลโครงการ 3G
เอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง