ป.ป.ท.พบทุจริตโครงการภัยพิบัติเพียบ

ป.ป.ท.พบทุจริตโครงการภัยพิบัติเพียบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำพล วงศ์ศิริ รักษาการเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เปิดเผยผลการปูพรม ตรวจสอบทุจริตงบประมาณ โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และสกลนคร ว่า จากการสุ่มตรวจโครงการในพื้นที่ 20 อำเภอ จากทั้งหมด 45 โครงการ รวมไปถึงการตรวจสอบพื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พบว่ามีความผิดปกติมากถึง 21 โครงการ โดยจากการตรวจสอบถนน ในเขตเทศบาล ต.คำพอุง และเทศบาล ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย เห็นภาพชัดเจนว่า โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของ อ.โพธิ์ชัย ไปซ้ำซ้อนกับเทศบาลตำบล ทั้ง 2 แห่ง

โดยสิ่งที่ ป.ป.ท.พบความผิดปกติ คือ ในพื้นที่ อ.โพธิ์ชัย ซึ่งประสบอุทกภัยนั้น ทางอำเภอมีคำสั่งให้เทศบาลสำรวจพื้นที่ความเสียหาย พร้อมภาพถ่ายมาที่อำเภอ เพื่ออนุมัติงบประมาณ เมื่อได้รับภาพถ่ายจากเทศบาล ต.คำพอุง และ
เทศบาล ต.อัคคะคำ แล้ว ก็ได้นำภาพถ่ายนั้น มาเป็นโครงการในความรับผิดชอบของอำเภอ โดยใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด จุดละ200,000 บาท ทั้งที่เทศบาลทั้ง 2 แห่ง เสนองบประมาณมาเพียงจุดละ 20,000
บาท

ตรงจุดนี้ ทาง ป.ป.ท.ได้ให้เทศบาลและชาวบ้าน มาชี้จุดที่ซ่อมแซมถนน และให้ฝ่ายอำเภอมาชี้จุดบ้าง ปรากฏว่า เป็นจุดเดียวกัน แต่ก่อนหน้านั้น ชาวบ้านได้ยืนยันว่า โครงการที่เทศบาลดำเนินการ ไม่ใช่โครงการที่อำเภอมาดำเนินการให้ ถือว่าเป็นการเสนอโครงการที่ซ้ำซ้อน โดยที่อำเภอไม่ได้ดำเนินการจริง แต่มีการตรวจรับงานและอนุมัติงบประมาณไปแล้ว จึงเตรียมสุรปผลการตรวจสอบ ให้นายกรัฐมนตรี และ ป.ป.ท. ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป