ชัยนาททดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อฟื้นฟูดิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผอ.แขวงการทาง จ.ชัยนาท ทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองจากเศษกิ่งไม้ ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งต้นไม้บนพื้นทางหลวง ตั้งเป้าศึกษาทดลองเก็บข้อมูล เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูดิน และใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้

ซึ่ง นายสิทธิชัย เปิดเผยว่า แขวงการทาง จ.ชัยนาท ได้ทำการทดลอง นำเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้ ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ในพื้นที่ทางหลวง มาหมักเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ใช้บำรุงดินและต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนน โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและการเก็บข้อมูล ถึงวิธีการหมัก และการนำไปใช้อย่างถูกต้อง หากได้ผลจะช่วยให้การจัดการกิ่งไม้และเศษหญ้าบนพื้นที่ทางหลวง ได้มีประสิทธิภาพอย่างมาก โดยจะส่งมอบข้อมูลไปยังสังกัดกรมทางหลวง เพื่อนำไปใช้อย่างจริงจังต่อไป