ชัยนาทยังไม่พบทุจริตช่วยเหลือผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาล จ.ชัยนาท ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่องไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความไม่โปร่งใสในการช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.ชัยนาท ยังไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ้น นายจุมพฏ เจตน์จันทร์ เลขานุการคณะกรรมาธิการธรรมาภิบาล จ.ชัยนาท ให้สัมภาษณ์ว่า หลังเหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัย ในเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท หน่วยงานของรัฐได้มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบหลายด้าน เช่น เงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัย และเงินชดเชยพื้นที่การเกษตร ซึ่งหน่วยงานช่วยเหลือของหน่วยงานภาคราชการนั้น ยังไม่มีข้อร้องเรียน เรื่องไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือ ด้านความไม่โปร่งใส ในการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แต่ประการใด แต่หากประชาชนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ หรือ ได้รับแล้วไม่เป็นธรรม
สามารถแจ้งร้องเรียนภายหลังได้ เพื่อร่วมกันตรวจสอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว